Privacy Verklaring

Hoe verzamelt schaakclub De Pionniers persoonlijke gegevens?

Schaakclub De Pionniers verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden (bv. de Koninklijke Belgische Schaakbond) aan ons meedelen in het kader van een door ons aangevraagde dienst.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt schaakclub de Pionniers?

Schaakclub De Pionniers verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om:

 • lid te worden:
  voornaam, naam, geboortedatum, adres, e-mail adres, stamnummer, elo-rating, schaaktitels (NM, FM,..), bankrekeningnummer
 • in te schrijven voor het Krekeltoernooi:
  voornaam, naam, geboortedatum, e-mail adres, elo-rating, schaakclub, bankrekeningnummer

Wanneer en waarom verwerkt schaakclub De Pionniers persoonlijke gegevens?

Schaakclub De Pionniers verwerkt uw gegevens

 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een document op te sturen of uw bankrekeningnummer voor betalingen);
 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken.

Hoe behandelt schaakclub De Pionniers persoonlijke gegevens?

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van lidmaatschap en/of deelname aan het Krekeltoernooi.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • We delen jouw persoonlijke gegevens met dienstverleners van de schaakclub voor zover als nodig voor de uitvoering van de dienstverlening (bv. gemeentelijke subsidies, Vlaamse Schaaklga, Koninklijke Belgische Schaakbond).

Hoe lang bewaart schaakclub De Pionniers persoonlijke gegevens?

Schaakclub De Pionniers verbindt zich ertoe uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig. Eenmaal een lidmaatschap afgelopen worden persoonsgegevens gewist.

Bewaart schaakclub De Pionniers mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden getest en bijgesteld indien nodig.
 • Indien er zich toch een incident voordoet waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
 • Het aantal clubleden dat toegang heeft tot uw gegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze clubleden wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Wanneer we persoonlijke gegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • U kan uw persoonlijke gegevens wijzigen door te e-mailen naar info@depionniers.be.
 • U hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@depionniers.be.
 • U kan uw persoonlijke gegevens die schaakclub de Pionniers verwerkt, steeds inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermings-autoriteit.